با سلام به کاربران عزیز

نظر به اینکه فشردگی کارها کمتر امکان حضور در این صفحه را می دهد، صفحات زیر را معرفی می کنم تا در صورت تمایل برای دریافت گزارش ها به آنجا مراجعه کنید. 

اگر چه همه سعی ام را خواهم کرد تا در این صفحه هم در خدمت هموطنان باشم.

صفحه اینستاگرام

https://www.instagram.com/m.ebtekar/

کانال تلگرام معصومه ابتکار:  

https://telegram.me/massoumehebtekar

کانال تلگرام سازمان حفاظت محیط زیست:

Doechannel@