روزنامه اعتماد/ سه شنبه 13 شهریور 92

آقای احمد مسجدجامعی نه فقط میان اصحاب فرهنگ و رسانه که در میان نخبگان و عموم مردم جایگاه خاص خود را دارد. شاید این ویژگی به نوع رویکردش نسبت به امور مختلف بازمی‌گردد که حاکی از درک عمیق، نگاه فراگیر و معتدل او است و در عین حال با صمیمیتی متواضعانه عرضه می‌شود.

مسجد جامعی چه طی مسوولیتش به‌عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت آقای خاتمی و چه در شش سال نمایندگی مردم در دوران دشوار شورای سوم هیچگاه از مشکلات مردم و تلاش برای ارتقای وضعیت فرهنگی و اجتماعی آنان روی برنگرداند. کارنامه موفق او در این دوران و به عنوان نمونه تلاشی که برای ایجاد و تقویت شورایاری‌ها به خرج داد، همواره سرمایه‌یی برای کشور و جریان اصلاحات است که مسجد جامعی به جهت فکری به آن تعلق دارد. البته ایشان را نمی‌توان فردی جناحی تلقی کرد، زیرا نوع نگاه و شخصیت مداراجویش با طیف‌های مختلف سیاسی بر همه روشن بوده است. رویکرد آقای مسجدجامعی در مسائل فرهنگی و اجتماعی و نیز مدیریت شهری بر محوریت «انسان» قرار گرفته است. همین نگاه انسان محور سبب شده تا ضمن تلاش برای اعتلای فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسلامی، به بهبود کیفیت زندگی مردم و کاهش آسیب‌های اجتماعی برای حفظ کرامت ذاتی و حق انتخاب مردم بسیار اهمیت قایل شود.

 


اکنون با انتخاب شایسته ایشان به‌عنوان رییس شورای اسلامی شهر تهران امید است تحولاتی جدی در فضا و سازمان شورای شهر و نیز نحوه تعامل و نظارت شورا بر عملکرد مدیریت شهری رخ دهد. در مدیریت سازمان شورا، انتظار می‌رود به جای نگاه انقباضی و محدودیت‌های موجود، فضا برای تخصصی‌تر شدن کار شورا در موضوعات مختلف و متنوع مدیریت شهری و به‌کارگیری طیف وسیع‌تری از نخبگان و مشاوران صورت گیرد.

همچنین بها دادن و اصالت بخشی به نقش سازمان‌های مردم نهاد و شورایاری‌ها در فرآیندهای تصمیم‌سازی، جلب مشارکت مردم و نظارت، جزو انتظارات کنونی جامعه از ریاست نوین شوراست. از طرف دیگر تقویت اهرم نظارت به صورت فرآیندی کاملا برنامه‌ریزی شده و هدفمند که بتواند تمامی ابعاد مدیریت شهری اعم از شهرداری یا دولت را براساس قوانین و برنامه‌ها با شاخص‌های کمی و کیفی رصد و ارزیابی‌کند، اهمیت دارد و لازم است ساز وکارهای تحقق مدیریت یکپارچه و پایدار شهری با هدف شکوفایی و تعالی شهروندان ایجاد شود.

تعامل رییس جدید شورای شهر تهران با قوای سه‌گانه نیز می‌تواند برای تقویت جایگاه شوراها و تضعیف تلاش‌ها و نگاه‌های حذفی و افراطی در مقابل فعالیت شوراها در سراسر کشور مفید باشد و جایگاه آسیب دیده شوراها را تا حدی ترمیم کند. چنانچه مدیریت دموکراتیک جلسات شورا و اجازه طرح دیدگاه‌های مختلف به‌ویژه با ترکیب شورای چهارم، حفظ انسجام، جهت‌گیری و رعایت آیین‌نامه، همچنین نقدپذیری روزافزون نیز از ریاست جدید شورای شهر انتظار می‌رود.

امروز انتخاب آقای احمد مسجدجامعی به ریاست شورای شهر تهران تجلی دوباره پیام و خواست مردم در انتخابات 24 خرداد برای اصلاح و اعتدال بوده و امید است با حضور ایشان ملزومات ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تهرانی فراهم شود.