امروز در نشست مطبوعاتی دو خبر جدید را اعلام کردم: 

یکی ایجاد صفحه ای در پرتال سازمان حفاظت محیط زیست که در آن تشکل های مردم نهاد علمی و محیط زیستی را به شناسایی و اعلام چالش ها و مشکلات زیست محیطی منطقه خود دعوت شده اند... اینجا

 

دومی ارایه اهم برنامه های کاری روزانه ام از 20 شهریور که وارد سازمان شده ام تا کنون و پس از این نیز همه روزه برنامه روز قبل منتشر خواهد شد ... اینجا

 

 

در این نشست به سئوالات مختلف خبرنگاران عزیز هم پاسخ گفتم که مهم ترین محورهای آن را می توانید اینجا بخوانید.