آمدم یادداشتی برای یاران فیسبوکی بگذارم و اخبار مربوط به بازدید رییس فیفا از پارک پردیسان و پیشنهاد فرهنگسازی برای حفظ محیط زیست در میان دوستداران فوتبال بنویسم، اما بعضی دوستان هشدار دادند که الان شما از لزوم فرهنگسازی صحبت می کنید، از یوز پلنگ و همکاری بین المللی می گویید، ولی عده ای معترض می شوند که شما چرا داخل را رها کرده و رفته اید سراغ فیفا! عده ای به شهرهای خود و مشکلاتش اشاره می کنند که آیا مشکل ما مهم تر نبود؟ و عده ای هم خواهند گفت: چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است و ... 

 

اما من پاسخ دادم که اشکال ندارد. ارتباط کسانی که مسولیت دولتی دارند با فیسبوک کم است و ما نباید از بد اخلاقی های اقلیتی نا امید شویم. گفتم شنیدن همه صداها مهم است و اینکه ما بتوانیم حمایت ورزشکاران و طرفداران فوتبال را برای توجه و حفاظت از محیط زیست جلب کنیم اتفاق بزرگی است. امروز اقای بلاتر از آمادگی فیفا برای کمک به محیط زیست و حمایت از گونه های در معرض تهدید صحبت کرد. عکس های یادگاری هم با یوزپلنگ آسیایی و قله ای که نزدیک زادگاه ایشان در سوییس بوده گرفتیم. بلاتر از این بازدید بسیار خوشحال به نظر می رسید.