ششم خرداد 93

آخرین تصاویر ماهواره ای از دریاچه ارومیه بارقه هایی از امید را به وجود آورده است. در کنار این خبر و تصاویر که روز چهار شنبه در دولت ارائه کردم گفتم برنامه اقدام ملی که توسط کارگروه نجات ارومیه و مدیر ملی آقای دکتر کلانتری تهیه شده آماده تصویب نهایی است، کار پیچیده ای است. همانطور که قبلا در پست های مختلف گزارش دادم سازمان حفاظت محیط زیست برنامه های آموزش کشاورزی پایدار و اصلاح الگوی آبیاری را در روستاهای اطراف آغاز کرده، پروژه های دیگر هم در راه است. کار بسیار دشوار و نیازمند همکاری و همراهی همه است و دولت در این زمینه مصمم است. یعنی همه باید از خودمان بپرسیم، ما برای نجات ارومیه چه کردیم؟ مصاحبه مدیر سازمان و دکتر کلانتری را می توانید در پرتال سازمان حفاظت محیط زیست مشاهده فرمایید.

http://www.doe.ir/Portal/home/?
news/196210/196225/331258/%D8%A