18 تیرماه

دیروز با وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اقای دکتر ربیعی تفاهم نامه در حمایت از مشاغل سبز و کارافرینی در زمینه موضوعات محیط زیست امضا کردیم. تاکنون حداقل ٢٠٠ نوع شغل سبز در زمینه های مربوط به محیط زیست مانند بازیافت، انرژی های نو، تصفیه آب و هوا و بسیاری فنآوری های دیگر مشخص شده است. توانمندسازی جوانان در زمینه کارآفرینی برای محیط زیست از جمله فعالیت های تفاهم نامه است. امیدوارم با اجرایی شدن این سند بتوانیم برای اشتغال و محیط زیست هر دو گام برداریم.