3 تیر 
دیروز مهمان مردم غیور و طبیعت دوست خطه کردستان بودم. اگر چه برنامه یک روزه بود ولی مدیر استان جلسات را به نحوی تنظیم کرده بود که به قول بعضی همکاران کار یک هفته در یک روز انجام شد. بعد از ورود به سنندج جلسه ای با کارکنان اداره کل داشتیم که در آن فرصت طرح مباحث و دیدگاهها فراهم بود. بعد از آن افتتاح مرکز هماهنگی پایش استان مربوط به سنجش گرد و غبار و پایش صنایع صورت گرفت و سپس ملاقات با امام جمعه سنندج و بعد شورای اداری استان با حضور مدیران و مسئولین استانی برگزار شد. در شورای اداری، خط مشی های کلان دولت را در زمینه محیط زیست و توسعه پایدار بیان کردم و سپس جلسه ای با محققین و دانشگاهیان استان، نمایندگان HSE و نمایندگان سمن ها و تشکل های مردم نهاد کردستان برگزار شد. بعد در مصاحبه مطبوعاتی و سپس درافتتاح طرح های مربوط به حفاظت از دریاچه زریوار، همچنین برگزاری اولین جلسه ستاد مدیریت زیست بومی دریاچه زریوار شرکت کردم. 


در نهایت هم در اولین همایش منطقه ای "روژانوی ژینگه" (طلوع دوباره محیط زیست) به همراه همکاران حضور یافتیم. در این همایش که از تعدادی خانواده های شهدا به ویژه شهدای محیط زیست کردستان، فعالان زیست محیطی و خبرنگاران فعال حوزه محیط زیست تجلیل شد، گفتم: دین اسلام دین رافت و لطافت است اما برخی ها چهره خشنی از اسلام معرفی کرده اند و دعوایی را که ربطی به شیعه و سنی ندارد به راه انداخته اند. این درحالیست که ملت ایران هرگونه خشونت علیه انسان های دیگر و طبیعت را نمی پسندد. پیام ما برای دنیا این است که صلح طلب و ضد خشونت علیه طبیعت هستیم. همچنانکه رییس جمهور دکتر روحانی در سازمان ملل، دنیای عاری از خشونت را مطرح و آقای خاتمی رییس جمهوری اسبق نیز بحث گفت و گوی تمدن ها را طرح کردند.
همین طور با اشاره به برگزاری اجلاس وزرای محیط زیست جهان در کنیا طی هفته آینده گفتم: در این اجلاس پیام صلح دوستی مردم کردستان را در شکستن تفنگ ها و آتش زدن قفس پرندگان به دنیا اعلام می کنم.