روز شنبه این هفته با خانم پیروزبخت،رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در مورد همکاری برای بهبود محیط زیست و ترویج استانداردها تفاهم نامه ای امضا کردیم. توجه و جدیت بر اجرای استانداردها از کلیدهای اصلی توسعه پایدار است و البته مشارکت مردم هم در این زمینه مهم است. در مراسم گفتم قول می دهیم تفاهم نامه را اجرا و سال آینده به مردم گزارش عملکرد حاصل از این تفاهم را ارایه دهیم.

روز یکشنبه هم اتفاق بسیار خوبی در استان آذربایجان غربی و در جهت نجات دریاچه ارومیه افتاد. پروژه ظرفیت سازی و توانمندسازی زنان روستایی برای نجات دریاچه ارومیه در روستای گل نقده استان آذربایجان غربی آغاز به کار کرد. خانم ها شهربانو امانی و دکتر پروین معروفی از طرف سازمان در محل حضور یافته و با همکاری تسهیل گران جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و سازمان های غیردولتی این پروژه را کلید زدند. ظاهرا استقبال خانم های روستا برای شرکت در این پروژه خوب بوده و طی 6 ساعت آموزش در صبح و بعد ازظهر با مفاهیم مشارکتی، سازمان محلی و نحوه تشکیل آن، پس انداز و تشکیل صندوق، ثبت نام داوطلبی و عضویت در سازمان محلی، تشکیل جلسات و تنظیم صورت جلسات آشنا شدند.
سازمان محلی زنان گل نقده با نام ژیان گلان (زندگی گل ها) همان روز و پس از آموزش های لازم با برگزاری انتخابات از سوی بانوان روستا تشکیل و آغاز به کار کرده است. 

دکتر پروین معروفی توضیح می داد که در کشاورزی پایدار، ارتقای مهارت ها در اعمال مدیریت مشارکتی مبتنی بر چرخه اطلاعات اصل است و هدف این راهبرد توانمندسازی و دخالت آگاهانه جوامع محلی در شرایط کشاورزی ایران و به ویژه در بخش روستایی است. اجرای پروژه ظرفیت سازی زنان روستایی در روستاهای اطراف دریاچه ارومیه نیز با توجه به این هدف آغاز شده و سازمان حفاظت محیط زیست نظر به نقش چشمگیر زنان در حفظ محیط زیست اقدام به ایجاد تشکل های زنان روستایی در روستاهای اطراف دریاچه ارومیه کرده و اولین روستا برای اجرای پروژه، روستای گل نقده است که امروز به ایجاد سازمان محلی زنان خود همت گمارد. 
این اقدام به این معناست که گروهی از زنان فعال روستا به عضویت سازمانی محلی درآمده اند و علاقمندی خود را برای همکاری در حل مشکلات زیست محیطی به ویژه مشکلات دریاچه ارومیه اعلام کرده اند. قرار است سازمان های محلی زنان روستایی در 41 روستای اطراف دریاچه ارومیه ایجاد شود تا به عنوان جایگاهی برای توانمندسازی و آگاه سازی زنان روستایی در زمینه های مختلف زیست محیطی و دخالت آگاهانه آنان برای حل مشکلات به کار گرفته شود.