هفته گذشته سفری به لرستان داشتم. شرکت در شورای اداری و طرح مسایل محیط زیست در جمع مدیران استان، امضای تفاهم نامه با استاندار، شرکت در جمع تشکل های مردم نهاد و فعالین محیط زیست در منطقه حفاظت شده کلدر سفیدکوه خرم آباد که به واقع از زیباترین مناظر و یک پانارومای کم نظیر است، از جمله برنامه های سفر بود. 
به دنبال پیگیری های قبلی قرار شد برنامه خاص لرستان در زمینه مقابله با پدیده گرد و غبار تدوین شود. همچنین بر برنامه اقدام ملی برای نجات جنگلهای بلوط که در حال تدوین است، تاکید کردم. به هر حال یکی از برنامه های اساسی دولت، اهمیت به محیط زیست و حفظ طبیعت ایران است و برای تحقق آن بر ماست در کنار مرتع داری، کشاورزی، صنعت و... طبیعت را حفاظت کنیم. برای حفاظت از طبیعت هم مشارکت همه مردم به ویژه جوامع محلی لازم است و باید این جوامع از داشتن طبیعت زیبا و پاک منتفع شوند تا همکاری کنند.