امروز صبح برای شرکت در اجلاس وزرای محیط زیست اکو وارد استانبول شدم و اولین ملاقاتم با وزیر محیط زیست و شهرسازی ترکیه بود. بعد هم راهی محل اجلاس وزرا شدم. کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) شامل افغانستان، آذربایجان، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان هستند و ریاست اجلاس استانبول نیز با ایران است. 


از آنجا که هدف از تشکیل این گردهمایی، حرکت واحد در مسیر توسعه پایدار منطقه اکوست، بررسی میزان تأثیر پذیری منطقه از استقرار اقتصاد سبز، افزایش بلایای طبیعی و گسترش گرد و غبار ناشی از تغییرات اقلیم و دستیابی به رویکردی مشترک در دستور کار نشست وزیران است. تلاش می کنم این نشست را به گام مهمی در ایجاد صدای واحد مستحکم در بیان مواضع منطقه در مجامع مهم و تأثیرگذار جهانی تبدیل کنم. 
پیش از این البته در نشستی دو روزه با حضور مقامات ارشد کشورها توافق اولیه ای بر سر موضوعات اصلی مانند بحران ریزگرد ها و گسترش طوفان شن و افزایش بلایای طبیعی به عمل آمده و پیش نویس بیانیه عمل گرا پایانی اجلاس تحت عنوان "بیانیه استانبول پیرامون تغییرات آب و هوا و اقتصاد سبز در زمینه توسعه پایدار" تهیه شده که در این اجلاس بررسی می شود.
امشب به تهران باز می گردم.