15 فروردین 94

 طرح احیای تالاب بین المللی گاو خونی در دستور کار دولت قرار دارد. دیروز در بازدید از تالاب بین المللی گاوخونی که یکی از با ارزش ترین تالاب های ثبت شده کشور در کنوانسیون رامسر است، گفتم دولت در نظر دارد با همکاری وزارت نیرو و وزارت کشاورزی و کشاورزان منطقه با تعیین و تغییر الگوی کشت این تالاب را احیا کند. باید الگوی آبیاری منطقه منطبق با واقعیت ها باشد و از کشتی که آب زیادی نیاز دارند خودداری شود. همچنین طرح مطالعاتی احیای تالاب بین المللی گاوخونی که راهکار های احیای تالاب و تامین حق آب را مشخص کرده ارایه شده است. دولت برای احیای این تالاب اعتباراتی را در نظر گرفته است که بخشی از آن در بودجه سال آینده به تصویب رسید. با احیا و مدیریت و تامین آب مورد نیاز تالاب های کشور می توان بخشی از مشکلات ریزگردها را در کشور نیز بر طرف کرد.