پریروز در حاشیه مراسم گرامیداشت روز زمین و معرفی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز برای تصویب سند مدیریت پسماند کشور در هیئت وزیران اظهار امیدواری کردم و خوشبختانه این سند دیروز در جلسه دولت مصوب شد. برای این سند و نیز لایحه خاک که اول هفته در دولت به تصویب رسید ساعت ها کار کارشناسی و ماهها پیگیری انجام شده است. 
در جلسه دولت البته ابتدا گزارش مهم ترین آلاینده های محیط زیست ناشی از فاضلاب ها و پسماندها و وضعیت مدیریت انواع پسماندها و مسئولیت دستگاههای اجرایی ذیربط برای حل مشکلات و چالش های پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سپس سند مدیریت پسماند کشور مصوب شد که براساس آن، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای مسئول موظفند نسبت به تهیه دستورالعمل بهره برداری و استفاده صنایع از سوخت های مشتق شده از پسماندها، تعیین حد تشخیص پسماندهای عادی، پزشکی حاصل از مطب ها و کلینیک ها، تدوین دستورالعمل بسته بندی مواد و تجهیزات با هدف کاهش تولید پسماند، تدوین دستور العمل و ضوابط مربوط به دخیره سازی، تدوین دستورالعمل ضوابط جایگزینی پلاستیک های زیست تجزیه پذیر، اصلاح ضوابط استقرار واحدهای بازیافت و مدیریت پسماندها و اصلاح قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن با رویکرد بررسی میزان تحقق و تعیین تکلیف مواد اجرایی نشده و تدوین مواد قانونی مورد نیاز اقدام نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف است تسهیلات و شرایط لازم برای اجرایی نمودن دستورالعمل بهره برداری و استفاده صنایع از سوخت های مشتق شده از پسماندها را فراهم کند.
لایحه خاک هم شامل مهم‌ترین قوانین مربوط به حفاظت از خاک در مقابل آلودگی و تخریب به حساب می آید و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در کنار هم برای مفاد این لایحه اقدام خواهند کرد.


در مورد همایش صنعت سبز که پریروز برگزار شد باید بگویم معاونت محیط زیست انسانی سازمان، هر ساله لیست واحدهای آلاینده را براساس سنجش و اندازه‌گیری‌های دقیق تهیه و تعداد و نوع واحدها را به وزارت اقتصاد و دارایی اعلام می‌کند. به هر حال بخش مهمی از آلودگی‌ها متأثر از فعالیت واحدهای صنعتی است و باید در زمینه مدیریت پسماند، تصفیه پس‌آب، جلوگیری از آلودگی منابع آبی کشور و جلوگیری از آلودگی هوا اقدامات اساسی انجام داد. پایش آنلاین و خوداظهاری از سوی واحدهای صنعتی و ارتقاء استانداردهای مربوط به خروجی فاضلاب و هوا از جمله اقداماتی است که صنایع می‌توانند با انجام آن به بهبود کیفیت محیط زیست کمک کنند و از این اقدامات سود نیز ببرند، چراکه اگر واحدهای صنعتی بتوانند آب را بازچرخانی کنند آب کمتری خریداری می‌کنند و اگر مصرف انرژی را کنترل کنند، انرژی کمتر و هزینه کمتری برای آن پرداخت می‌کنند. رقابت صنعت سبز البته نشان می دهد که می توان براساس این اهداف تحرک خوبی ایجاد کرد تا رشد اقتصادی همراه با بهبود شرایط محیط زیست باشد.