رییس جمهور روحانی را در این سال ها بهتر شناختم. ایشان علاوه بر اینکه یک حقوقدان است، یک فرد اخلاق گرا و نیز یک استراتژیست واقعی است.
استراتژیست بودن او را می شود در ایجاد امید میان مردم، در مهار تورم افسار گسیخته، در به نتیجه رساندن مذاکرات دشوار و پیچیده هسته ای و در مقابله با فساد مشاهده کرد. شاید همین نگاه راهبردی، منتقدین بی انصاف او را اینگونه نگران کرده است.
هفته گذشته آقای روحانی مطالب مهمی را در جمع سپاهیان عزیز گفت که باز هم استراتژیست بودن او را تایید می کند. از جمله اینکه: «امروز بعد از برجام و تحریم، کشور نیاز به حرکت بزرگ دارد. امروز دشمن تنها صهیونیست‌ها، امریکا و تروریست‌ها نیستند، بلکه دشمن امروز ریزگردها، بیکاری، رکود، تورم، سست شدن اخلاق و ایمان در جامعه هستند که بسیار خطرناکند.» 
البته از ایشان نپرسیده ام، ولی بنظرم آقای روحانی شطرنج را هم خوب بلد است.