هفته گذشته که برای بررسی وضعیت محیط زیست همدان و دیدار با مردم و مسئولین به آن استان سفر کردم، در بدو ورود مراسم قربانی داشتیم. منتهی نه قربانی موجودی زنده، بلکه قربانی اسلحه هایی که جان از موجودات زنده می گیرند. دو نفر از شکارچیان استان همدان آقایان اردشیر محرابی اختر و حسین جمشیدی اسلحه های مجاز شکاری خود را شکستند و مجوز شکار خود را هم تحویل دادند. شکستن اسلحه های شکاری توسط شکارچیان سنت خوب و تحسین برانگیز و رفتاری فرهنگ ساز است.
آقای سوزنچی از فعالان محیط زیست هم در این مراسم با لباسی منقش به تصویر 6 گونه جانوری در حال انقراض ایران حاضر شده بود.
مقابله با شکار و اصلاح فرهنگ عمومی در دستور کار مدیران سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.