آلودگی هوا در استان البرز و کلان‌شهر کرج تا پیش از سال 1393 در حدی بود که هوا کمتر از یک سوم روزهای سال در این استان پاک یا سالم بود. اما در حال حاضر تعداد روزهای پاک پنج برابر و تعداد روزهای ناسالم به نصف میزان گذشته کاهش پیدا کرده است. 
این اتفاق نتیجه پیگیری مصوبه دولت یازدهم در مورد کاهش آلودگی هوا بوده و لینک زیر در مورد یکی از اقدامات مربوطه در زمینه قطع سوخت مازوت و اقدامات نیروگاه منتظر قائم است. 

لینک زیر توضیح این موضوع است: 
http://tnews.ir/news/EB1548789279.html