طی ماه اخیر 16 معدن شن و ماسه که جزو واحدهای آلاینده هوا و منشاء گرد و غبار شناخته شده اند در استان تهران پلمپ شده، کار 4 معدن متوقف و 2 معدن هم تذکر گرفته اند.
با تداوم خشکسالی و ایجاد و افزایش منشاء های داخلی گرد و غبار، سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه جدی بوده و در سایر استان ها نیز در صورت شناسایی چنین واحدهایی با آنها برخورد خواهد شد. 
همچنین علاوه بر جلوگیری از فعالیت واحد های آلاینده، نام آنها به عنوان صنایع آلاینده به اداره امور مالیاتی برای اخذ عوارض آلایندگی اعلام خواهد شد.