خانم الهام آبتین رییس اداره محیط زیست زابل و کارشناس مسئول زیستگاهها و امور مناطق استان سیستان و بلوچستان موفق به دریافت جایزه هری مسل برای پیشگامی در حفاظت (Harry Messel Award for Conservation Leadership) 2015 شد. این انتخاب به دلیل اقدامات برجسته و پیشگامانه وی در خصوص فعالیت و مطالعات علمی برای گونه تمساح مردابی در استان سیستان و بلوچستان و عضویت نامبرده در گروه تخصصی کروکودیل بوده است. او اکنون مسئولیت دبیرخانه کارگروه تخصصی هامون که سال گذشته تشکیل شده را بر عهده دارد.
به خانم آبتین و همکارانشان، همچنین سازمان حفاظت محیط زیست به خاطر داشتن چنین نیروهایی تبریک می گویم.