در سفر استانی به کرمان سه موضوع مهم طی جلسات کاری با مدیران ارشد استان مطرح و مورد پیگیری قرار گرفت. موضوع نخست، بحران آب بود که استان کرمان هم شرایط سختی در این زمینه دارد. اما اجرای طرح همیاران آب اتفاق خوبی در یک و نیم سال گذشته در کرمان است که اگر بتوانیم آن را با مدیریت دقیق پروژه و جلب مشارکت مردم و تشکل های ذینفع در سایر استان هم به کار گیریم به دستاوردهای مطلوبی می رسیم. از جمله نتایج طرح همیاران آب در استان کرمان 350 میلیون متر مکعب مصرف کمتر آب از سفره های زیرزمینی بوده است. 
جلسه کارگروه گرد و غبار هم تشکیل و گزارشی از 26 نقطه شناسایی شده گرد و غبار در استان و برنامه مقابله با آن ارایه شد. از محورهای اصلی این جلسه وضعیت تالاب جازموریان و اهمیت آن، وضعیت کشاورزی و چاههای غیرمجاز اطراف تالاب و آثارسدسازی های صورت گرفته بود. تالاب جازموریان متاسفانه اکنون از کانون‌های مهم گرد و غبار استان محسوب می شود و از مدتی قبل موضوع نجات و احیای آن جزو برنامه های سازمان قرار گرفته است. بنابراین در این جلسه پیش نویس برنامه نجات جازموریان بعد از سال ها فراموشی ارایه شد. 

فاز دوم کمربند سبز شهر کرمان هم که مزایایی مانند حفظ حریم شهر، جلوگیری از زمین خواری و کاهش ریزگردها دارد آغاز شد.
نشست با مسئولان قضایی استان برای همکاری و هماهنگی بیشتر در برخورد با تخلفات محیط زیستی از جلسات این سفر بود.