هفته گذشته کلنگ اولین هنرستان محیط زیستی مشهد در ناحیه 5 آموزش و پرورش در زمین اهدایی از سوی خانواده پدری توسط مادر عزیزم زده شد. 


در استان خراسان رضوی با حمایت وزارت آموزش و پرورش دبیرخانه مدارس محیط زیستی در 94 مدرسه راه اندازی شده و دیروز گروه دانش آموزی محیط زیست یار با ده هزار عضو نیز اعلام موجودیت کرد.
همچنین در این سفر همزمان شش ایستگاه پایش کیفیت هوای مشهد، راه اندازی 5 دستگاه خودروی گشت آلاینده های زیست محیطی و استفاده از 46 دستگاه تجهیزات پرتابل سنجش آلاینده های زیست محیطی، سامانه دیده بان سبز و نرم افزار پایش آلودگی هوای تلفن همراه افتتاح شد.
آقای رشیدیان استاندار خراسان رضوی دراین مراسم اظهار امیدواری کرد که در سال همدلی و همزبانی شاهد هم افزایی بخش های عمومی و خصوصی برای حفاظت از محیط زیست و فارغ از نگاه بخشی باشیم.