پنج شنبه برنامه ها و جلسات مختلفی در سفر به اصفهان داشتم. از خبرهای خوش این بود که گفتند افزایش دریافتی محیط بانان زحمتکش این استان براساس 3000 امتیاز سقف سختی کار آغاز شده است. این افزایش دریافتی تاکنون در سطح بیش از 15 استان عملی شده و به تدریج در همه استان ها به اجرا در خواهد آمد. 3000 امتیاز سقف و بالاترین حد فوق العاده سختی کار در مشاغل دولتی است که با پیگیری های سازمان حفاظت محیط زیست در خردادماه امسال در هیات دولت محیط بانان عزیز اختصاص یافت و به تصویب رسید تا بتواند سبب افزایش دریافتی آنان شود. اگر چه زحمات محیط بانان که حافظ طبیعت و موهبات خداوندی برای زندگی سالم انسان ها هستند را نمی توان با معیارهای مادی پاسخ داد، اما در حد توان تلاش کرد.

همچنین سیستم تصویری پایش برخط پارک ملی کلاه قاضی اصفهان که مجهز به سیستم صوت و رادیویی است رونمایی شد. این سیستم که یکی از ابزارهای ارتقاء حفاظت و رصد برای محیط بانان هم به حساب می آید، تا فاصله 9.5 کیلومتری را پوشش می‌دهد. قرار است در آینده‌ای نزدیک دوربین‌های تازه‌ای در این محل نصب شود.