مناقشه محیط زیستی طولانی مدت ایران و آمریکا درباره استخراج، جمع آوری و کدگذاری نمونه های سایت فسیلی مراغه به پیروزی ایران منجر شده و به زودی این فسیل ها به ایران بازمی گردد و به موزه تاریخ طبیعی و مرکز تحقیقات فسیل شناسی مراغه منتقل خواهد شد.
سایت مراغه یکی از ارزشمندترین سایت‌های تحقیقات فسیلی بوده و از 3000 فسیل به دست آمده در گذشته 1500 فسیل برای بررسی و تحقیق به آمریکا فرستاده شده بود. 1500 فسیل هم در موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی ایران حفظ و نگهداری می شد.

در آمریکا، کارهای نمایشگاهی، تحقیقاتی و پژوهشی بسیاری بر روی فسیل های مراغه صورت گرفت ولی مالکیت ایران در مورد این فسیل ها نمی بایست مورد خدشه قرار می گرفت و یا به فراموشی سپرده می شد. بنابراین در دولت هشتم اقداماتی برای تبدیل سایت مراغه به مرکزی تحقیقاتی و بازگشت فسیل ها صورت گرفت که متاسفانه بعدا با بی توجهی مواجه شد.
تنظیم و پیگیری شکایت ایران از آمریکا در دادگاه لاهه و طی روند حقوقی بسیار پیچیده و دشوار برای بازپس‌گیری این فسیل ها اما پایان خوشی داشت. امیدواریم بتوانیم رونمایی از این فسیل‌ها را در مراسمی با حضور محققان این حوزه برگزار کنیم.