روز دوشنبه سفر استانی ام به شهر مقدس قم بود که برنامه های آن در پیگیری مباحث مختلف محیط زیست و دولت بود. از شرکت در کمیته بحران استان در مباحث مربوط به ریزگرد و تالاب های قم و طرح آلایندگی صنایع و معادن تا گفت و گو با علماء، طلاب و دانشجویان در مباحث مختلف محیط زیستی، اقتصاد مقاومتی و جلب همکاری جامعه علمی و مدنی برای حفاظت از طبیعت. 
دیروز هم شورای سیاستگزاری اعطای برچسب زیست محیطی در سازمان آغاز به کار کرد که خلاصه ای از حوزه عمل آن در خبر زیر است:
به گزارش گروه علمی ایرنا شورای سیاستگزاری اعطای برچسب زیست محیطی براساس دستور معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل و مسئولیت اجرای طرح به دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست واگذار شد.
'صدرالدین علیپور' مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سرپرست دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست گفت: افزایش توجه و اهمیت اقشار مختلف جامعه طی سال های اخیر به موضوع محیط زیست، همچنین توجه و علاقمندی تولید کنندگان و مصرف کنندگان به محصولات سبز ایجاب می کند که این کار به بهترین شکل در کشور هدایت شود.
وی افزود: با تهیه استانداردهای مربوطه و تعریف فرآیند اعطای برچسب زیست محیطی، لوگوی مشخصی طراحی و محصولاتی که از اولویت بیشتری برخوردار هستند، برای اجرای کار و پیاده سازی فرایند تعیین خواهند شد. این مهم البته بدون همکاری و هماهنگی دستگاه های ذی ربط اجرایی میسر نبوده و سازمان حفاظت محیط زیست از تمام اعضای شورای سیاست گزاری درخواست دارد تا نهایت همکاری و مشارکت را در انجام این اقدام که منتج به تولید محصولات سازگار با محیط زیست، مصرف کالاهای سبز و حضور موثر در تجارت های بین المللی می شود، داشته باشند.
این حرکت با جلب همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، سازمان ملی استاندارد، اتاق بازرگانی، سازمان توسعه تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شده است.