جنگ ها همه چیز را تخریب می کنند و ویرانی به بار می آورند. محیط زیست بعد از انسان قربانی بزرگ جنگ است و وضعیت کنونی جهان به ویژه منطقه خاورمیانه اکنون بیش از هر چیز از جنگ دچار خسارت و آسیب است. سازمان ملل متحد ششم نوامبر هر سال را روز بین المللی «مقابله با آثار جنگ بر محیط زیست» نامگذاری کرده تا مناسبتی باشد برای پرداختن به این مهم. 

سه شنبه در سازمان همایشی با همین عنوان برگزار شد که سخنران ویژه آن آقای دکتر ظریف بود. ایشان تاکید کرد که محیط زیست حوزه رقابت نیست، حوزه همکاری و منفعت جمعی است و به قیمت ناامن کردن دیگران نمی‌توانیم برای خود امنیت ایجاد کنیم. همچنین گفت: آثار جنگ های منطقه بر محیط زیست غیر قابل انکار است.

 مشروح سخنان وزیر امور خارجه در پورتال سازمان در دسترس است.