دیدار با اصحاب رسانه که رکن رکین مردمسالاری هستند و با عشق و انگیزه ای متفاوت از بسیاری مشاغل، سعی در طرح و تحلیل مسایل جامعه دارند، انرژی بخش است. دیروز پنج شنبه در خانه آنها یعنی نمایشگاه مطبوعات برای تشکر و قدردانی حاضر شدم و به انسان های عزیزی که طی سال با طرح سئوالات و پیگیری اخبار پلی می شوند میان مردم و مسئولین سلام گفتم و به سئوالاتشان پاسخ دادم.
در میان این پرسش و پاسخ ها تاکید کردم که مسئولین باید صادقانه مردم را در جریان مسائل و مشکلات کشور قرار دهند، نقدپذیر باشند و وعده دروغین و خلاف واقع ندهند. از طریق برخورد صادقانه است که می توان همکاری و همدلی را به وجود آورد. اگر مردم احساس کنند مسئولین و رسانه ها با آنها صادق هستند و بدون جانبداری مسائل و واقعیت ها را مطرح می کنند، مشارکت برای حل مشکلات افزایش می یابد.
در مورد اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست هم به دهها سئوال پاسخ گفتم که در رسانه ها منتشر شده و می شود.