پیش از شروع اجلاس سران تغییرات آب و هوایی در پاریس، به عنوان نماینده و معاون رییس جمهوری ایران اعلام کردم:

-  سازمان ملل باید اثرات مخرب جنگ ها بر محیط زیست را محاسبه کند.

-  در ایران براساس هماهنگی دستگاه های مختلف و تصمیم دولت، چهار درصد کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در برنامه قرار گرفته و به این اجلاس اعلام شده است که در صورت رفع کامل تحریم ها و همکاری های بین المللی این رقم به 12 درصد افزایش خواهد یافت.

- کشورهای صنعتی و توسعه یافته امروز یک مسئولیت تاریخی دارند. آنها در سال های گذشته به مسئولیت های خود عمل نکرده اند و همین طور خسارت هایی که وارد شده را جبران نکرده اند. هرچند مسئولیت مقابله با تغییرات اقلیمی، مسئولیت مشترکی در میان کشورهاست اما متفاوت است. زیرا کشورها به میزان سهمی که در ایجاد این شرایط دارند مسئولیت متفاوتی در قبال سایر کشورها دارند. در نشست پاریس به این مسئولیت ها پرداخته خواهد شد .

همزمان در تهران در آستانه اجلاس سران برای تغییرات آب و هوایی و نظر به اینکه ایران از جمله کشورهایی است که دچار بیشترین عوارض گرمایش زمین شده معاون اول رییس جمهور دیروز وظایف دستگاههای اجرایی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را ابلاغ کرد. این ابلاغیه که شامل وظایف کلیه دستگاههای مرتبط است طی ماههای اخیر با پیگیری های سازمان حفاظت محیط زیست و همکاری و هماهنگی های لازم در دولت تهیه شده و متن آن در لینک زیر است:

http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=1&Id=269619