محیط بانان عزیز در مقابل متخلفین به رغم خطرات بسیار زیادی که برای جانشان دارد، با تمام قوا و انگیزه ایستادگی می کنند. در روزهای گذشته بر اثر شلیک متخلفین، سه تن از محیط بانان شجاع خوزستانی (دو نفر از ناحیه سر و یکی از ناحیه کتف) مورد اصابت ساچمه قرار گرفته و زخمی شدند. برای حمایت از این عزیزان همه تلاش خود را باید به کار گیریم.