پیش نویس قطعنامه پیشنهادی ایران با محوریت موضوع مقابله با گرد و غبار در کمیته دوم هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. (http://www.un.org/press/en/2015/gaef3444.doc.htm)

دیدارها و مکاتبات متعدد با آقای بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از جمله در مجمع محیط زیست سازمان ملل در خرداد ماه 1393 و آقای آخیم اشتاینر مدیر اجرایی برنامه محیط زیست ملل متحد از جمله در اجلاس وزیران آسیا و اقیانوسیه در بانکوک خرداد ماه 1394 مبنی بر مطالبه ایجاد ساز و کار منطقه ای و بین المللی در موضوع گرد و غبار منجر به جلب توجه جهانی و مصوبه کمیته دوم هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل شد.

 در این پیش نویس به قطعنامه های مصوب در سپتامبر سال 2015، تحت عنوان «دگرگونی دنیای ما و دستور کار سال2030 برای توسعه پایدار»، قطعنامه مصوب دسامبر 2014 در اجرای کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابان زایی در کشورهایی که با تجربه جدی خشکسالی درگیرند و همچنین قطعنامه مصوب جولای 2012 در کنفرانس سازمان ملل متحد تحت عنوان «آینده ای که ما می خواهیم» اشاره شده است.

در سال های گذشته گرد و غبار، آسیب های اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی بر ساکنان مناطق خشک، مرطوب و نیمه خشک به خصوص در آفریقا و آسیا تحمیل کرده است و نقش مهم سازمان ملل در هماهنگی و دعوت از نهادهای مرتبط همچون صندوق و برنامه های توسعه سازمان ملل متحد، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، سازمان جهانی هواشناسی، سازمان بهداشت جهانی، دبیرخانه کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابان در کشورهایی که معضل جدی خشکسالی یا بیابان زایی دارند با کمک به افزایش ظرفیت سازی، اجرای پروژه های منطقه ای و زیرمنطقه ای، تبادل اطلاعات و افزایش همکاری های فنی در کشورهای آسیب دیده و کشورهای منشاء بسیار مهم است. به همین علت نقش سازمان ملل از جمله مفاد مهم مطروحه در این قطعنامه است. نظر به اهمیت موضوع این پیش نویس زودتر از موعد و در کمیته دوم هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.