برنامه جامع زیست محیطی وزارت نفت برای عسلویه تا پایان دی ماه ارایه می شود. 
به دنبال پیگیری ها در خصوص وضعیت عسلویه، وزارت نفت متعهد شده است تا پایان دی ماه برنامه جامع زیست محیطی خود را به منظور عملیاتی و اجرایی شدن در عسلویه ارایه دهد.
این قرار در نشست اخیرم در سازمان با آقایان دکتر رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و معاون وزیر در امور نفت و دکتر باقر مرتضوی مشاور وزیرنفت و مدیرکل اچ اس ای و با حضور آقای دکتر سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی، قطعی و ابعاد مختلفی که از سوی دو دستگاه برای بهبود و ارتقاء شرایط زیست محیطی عسلویه پیشنهاد شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این برنامه جامع که شامل مواردی مثل کاهش گازهای فلر، ساماندهی پسماند در منطقه، ساماندهی فاضلاب و تصفیه فاضلاب است تا چند هفته آینده نهایی می شود و پس از تصویب نیز کارگروه مشترکی از سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت، پایش هفتگی میزان تاثیرگذاری اقدامات را بر عهده خواهند داشت. با اجرایی شدن برنامه جامع زیست محیطی وزارت نفت برای عسلویه می بایست شاهد کاهش آلودگی در این منطقه باشیم.