شما را به "چالش دمای هجده درجه" دعوت می‌کنیم. به این چالش ملی برای مقابله با آلودگی هوا و کمپین جهانی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای بپیوندیم. 
دولت با ابلاغ بخشنامه هایی از سوی معاون اول رییس جمهور، وزیر نفت و سازمان حفاظت محیط زیست با در نظر گرفتن اهرم های نظارتی و تنبیهی کار را برای ساختمان های دولتی و عمومی آغاز کرده است. ما هم به چالش دمای هجده درجه بپیوندیم و سهم شهروندی خود را ادا کنیم. در عکس اسناد اقدام دولت یازدهم ارایه شده است. 
در کشور های توسعه یافته در مواردی اینچنین حرکت دولت و ملت در کنار هم بوده و با تاخیر فرهنگی مقابله شده است.