فرصت»ها چشمه های زاینده و سرمایه های بی بدیل زندگی هستند، به شرط آنکه آنها را به موقع و در جای خود بشناسیم. «بهار» هم یک فرصت است. فرصتی برای نو شدن و فرصتی برای با هم بودن؛ نوروز.


بهار شاید فرصتی برای نزدیکی دل ها باشد و در مفهومی عمیق تر، زمانی برای اصلاح میان مردم؛ فرصتی برای کمرنگی تلخی ها و کینه ها و زمانی برای کنار گذاشتن منازعات. 

اصلاح میان مردم البته در عرصه سیاست از ملزومات حکمرانی مطلوب به شمار می رود و گام مهمی برای حل منازعات در مسیر اصلاح شرایط است. قرآن کریم در این مورد با تاکید بر «اصلاح بین الناس» می فرماید:

«لاَّ خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ صَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَیْنَ النَّاسِ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِکَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا - در بسیارى از رازگویی هاى ایشان خیرى نیست مگر کسى که به صدقه یا کار پسندیده یا صلحی میان مردم فرمان دهد و هر کسی براى طلب خشنودى خدا چنین کند به زودى او را پاداش بزرگى خواهیم داد» (سوره نساء / آیه ۱۱۴)

مجموعه ای از حوادث سال های اخیر به انزوا، حذف یا سکوت جریانات موثر سیاسی کشور که مورد حمایت عمده نخبگان و ‌جوانان کشور بودند، معطوف گشت. اما اکنون پس از رخدادهای گوناگون، شاهد روشن شدن حقایقی هستیم که این جریانات از جمله اصلاح طلبان بر آنها تاکید داشتند و دلسوزانه اظهار نگرانی می کردند.


متاسفانه گمشده این عصر فضایل اخلاقی در عالم سیاست و میان سیاست مداران است؛ به خصوص آنگاه که به قدرت نزدیک می شوند یا آنگاه که از ابزارهای مقدس برای توجیه کار خود بهره گرفته و از نظارت های رسمی و مدنی فرار می کنند. فضایل اخلاقی فراموش شده آسیب های فراوانی به جامعه وارد می کند و شاید بهار را بتوان بهانه ای برای کنار گذاشتن لجاجت ها، تعصبات و موضعگیری های جانبدارانه دانست.

مدیریت منازعات از لوازم عقلانیت و مدنیت به حساب می آید و هر که در این مسیر حرکت نکند، چه در پیشگاه الهی و چه در جهان سیاست دچار خسران خواهد بود. بنابراین امید است آنان که به هر دلیلی از جمله بی بصیرتی، واقعیات را انکار می کردند در این روزها عاقلانه بیندیشند و به دنبال فرصتی برای نزدیکی دل ها و اصلاح میان مردم باشند.