روز شنبه این هفته با خانم پیروزبخت،رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در مورد همکاری برای بهبود محیط زیست و ترویج استانداردها تفاهم نامه ای امضا کردیم. توجه و جدیت بر اجرای استانداردها از کلیدهای اصلی توسعه پایدار است و البته مشارکت مردم هم در این زمینه مهم است. در مراسم گفتم قول می دهیم تفاهم نامه را اجرا و سال آینده به مردم گزارش عملکرد حاصل از این تفاهم را ارایه دهیم.

روز یکشنبه هم اتفاق بسیار خوبی در استان آذربایجان غربی و در جهت نجات دریاچه ارومیه افتاد. پروژه ظرفیت سازی و توانمندسازی زنان روستایی برای نجات دریاچه ارومیه در روستای گل نقده استان آذربایجان غربی آغاز به کار کرد. خانم ها شهربانو امانی و دکتر پروین معروفی از طرف سازمان در محل حضور یافته و با همکاری تسهیل گران جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و سازمان های غیردولتی این پروژه را کلید زدند. ظاهرا استقبال خانم های روستا برای شرکت در این پروژه خوب بوده و طی 6 ساعت آموزش در صبح و بعد ازظهر با مفاهیم مشارکتی، سازمان محلی و نحوه تشکیل آن، پس انداز و تشکیل صندوق، ثبت نام داوطلبی و عضویت در سازمان محلی، تشکیل جلسات و تنظیم صورت جلسات آشنا شدند.
سازمان محلی زنان گل نقده با نام ژیان گلان (زندگی گل ها) همان روز و پس از آموزش های لازم با برگزاری انتخابات از سوی بانوان روستا تشکیل و آغاز به کار کرده است. 

ادامه مطلب ...