بالاخره براساس برنامه ریزی قبلی خانم الهام السادات اصغری 10 کیلومتر از ساحل میانکاله تا جزیره آشوراده را شنا کرد و نماد حفاظت از دریای خزر را به آقای دانیال توحیدی سپرد تا او 1000 کیلومتر تا ساحل ارس پارو زند و در شهرهای مختلف ساحلی ضرورت حفاظت از بزرگ ترین دریاچه جهان را هشدار دهد. اصل خبر را می توانید در لینک زیر بخوانید اما قبل از آن می خواهم بگویم که خانم اصغری همان قهرمان رکوردشکنی است که در خردادماه رکود جدیدش نادیده گرفته شد و امیدوارم این اتفاق جبرانی باشد بر غفلتی که نسبت به او شد. به همین دلیل سازمان حفاظت محیط زیست خود را موظف به حمایت و پشتیبانی از خانم اصغری برای طی مسیر شنا در میانکاله دانست.

همین جا از کشورهای حوزه دریای خزر هم درخواست می کنم تا ادامه مسیر این دو ورزشکار ایرانی را با حضور ورزشکاران خود تکمیل کنند.

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2844998

 

به این موضوع در توییتر خودم نیز اشاره کرده ام:

@ebtekarm