در نشست «حق بر محیط زیست سالم از منظر حقوق بشر» که چندی پیش در کانون وکلا برگزار شد، آقای علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با طرح این سئوال که چگونه دولت به تنهایی می تواند در برابر هجمه ها علیه محیط زیست و منابع طبیعی مقاومت کند؟ اعلام کرد کانون وکلا برای همکاری داوطلبانه در دعوی علیه تخریب گران طبیعت آماده است. او همچنین از وکلا دعوت کرد تا در دعاوی که علیه محیط زیست اقامه می شود وکالت طرف مخرب و آلوده کننده را نپذیرند.
کانون وکلا به عنوان یک نهاد پیشرو اجتماعی به واقع می تواند به کمک محیط زیست بیاید. امضای تفاهم نامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و کانون نیز با چنین هدفی انجام شده است. در این نشست آقای مجابی معاون سازمان در تایید و تشکر از کانون وکلا مثال خوبی زد و گفت: پیش می آید که مدیرکل استانی در برخورد با یک کانون آلودگی، دچار مواجهه ای دشوار می شود و در این حال دستان سازمان هم بسته است، چرا که حق الوکاله‌ای دفاع از او از اعتبار پنج ساله اداره محیط زیست آن استان بیشتر است.
من هم در صحبت هایم با تشکر از کانون وکلا گفتم بر اساس وظایف قانونی و به پشتوانه اعتماد و انتخاب مردم به رغم تمام فشارها بر ایفای حق محیط زیست مردم ایستاده ایم. اما در بسیاری مواقع فشارها طاقت فرساست و سازمان بسیار خرسند است که می تواند از حمایت و همکاری وکلا بهره مند شود.