این روزها بحث ثبت نام مجدد برای یارانه نقدی و یا انصراف از آن بر سر زبان هاست. مطلب زیر به نظر نکات مهم و جالبی در این مورد دارد:

 معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سیستم توزیع نقدی یارانه به دلیل عدم پرداخت هزینه از درآمد واقعی افراد منتج به اشاعه الگوهای نادرست مصرف در کشور می شود که این افزایش مصرف بیشترین اثر تخریب را بر محیط زیست دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری این موضوع که امروز در نگاه جهانی توزیع یارانه نقدی یکی از ضعف های سیستم اقتصادی و دولتی محسوب می شود، گفت: چنین اقدامی منجر به حرکت رو به زوال اقتصاد و منابع یک کشور خواهد شد.

متصدی افزود: سیستم توزیع نقدی یارانه به دلیل عدم پرداخت هزینه از درآمد واقعی افراد منتج به اشاعه الگوهای نادرست مصرف در کشور می شود که این افزایش مصرف بیشترین اثر تخریب را بر محیط زیست دارد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: افزایش مصرف منابع، تولید بیشتر آلایندگی را به دنبال خواهد داشت که دولت را وادار می کند علاوه بر تأمین هزینه های جاری و یارانه نقدی، هزینه های جبران آلودگی های ناشی از بالا رفتن مصرف منابع را نیز تأمین نماید.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه جبران برخی صدمات ناشی از آلودگی ها مثل مرگ و میر انسان ها بر اثر آلودگی هوا حتی با صرف هزینه های بالای اقتصادی ممکن نیست، تصریح کرد: حذف هدفمند یارانه ها و مشخص کردن محل هزینه بودجه ناشی از عدم دریافت یارانه توسط مردم، می تواند منجر به رفع نابسامانی های ایجاد شده بر اثر توزیع یارانه نقدی در جامعه شود.

وی خاطرنشان کرد: هدایت بودجه ناشی از عدم دریافت یارانه توسط مردم به سمت مواردی همچون اصلاح سوخت، ارتقاء کیفیت سوخت،کاهش آلایندگی ها و به طور کلی بهبود حوزه سلامت و محیط زیست منجر به استقبال بیشتر مردم از عدم دریافت یارانه خواهد شد.

متصدی با یادآوری این موضوع که تجربه جهانی نشان داده حذف هدفمند یارانه ها و صرف درآمد ناشی از آن در حوزه هایی که بر اثر توزیع یارانه نقدی دچار خسارات شده اند، بهترین اقدام ممکن است، اضافه کرد: مسیر اصلاح روند گذشته و کاهش فشار وارد بر دولت به منظور تأمین بودجه زیرساخت های مورد نیاز کشور برای دستیابی به توسعه پایدار از انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی می گذرد.

 


ادامه مطلب ...