روز خبرنگار و دشواری ها

نمی شود روز خبرنگار در سکوت بیاید و برود؛ باید گوشه ای از اینهمه تلاش و دشواری و آزادگی را به هر نحو ارج نهاد.

در جلسه شورای شهر روز سه شنبه با همین انگیزه ضمن تبریک این روز تاکید کردم که خبرنگاران وقایع موجود در جامعه را با وجود همه سختی‌ها منعکس می‌کنند. آنها نه تنها در تهیه خبر با سختی‌ها مواجه‌ می‌شوند بلکه با بی‌مهری‌های بعد از تهیه خبر هم مواجه هستند. بر همین اساس وضعیت نشریات و روزنامه های مستقل دشوار است. به خصوص که قیمت کاغذ افزایش یافته و این شرایط موجب شده تا فعالیت این رسانه‌ها با مشکل مواجه شود.

همین طور به بازدیدی که هفته گذشته از یک خبرگزاری مستقل داشتم اشاره و تاکید کردم که از نزدیک شاهد مشکلات رسانه ها و ناشران در عرصه مطبوعات هستم.

بنابراین از شورای شهر خواستم تا هر اندازه که می‌تواند به رسانه‌ها برای ادامه فعالیت اطلاع رسانی خود به منظور ارتقای سطح آگاهی جامعه کمک کند. این مساله باید توسط کمیسیون فرهنگی شورا به صورت جدی پیگیری شود تا اصحاب رسانه بتوانند مشکلات خود را مطرح کنند‌.

آقای مسجد جامعی هم در این مورد صحبت کرده و با اشاره به اینکه خبرنگاری جزو مشاغل سخت است، گفت: متاسفانه فعالیت خبرنگاری در کشورما به خبرنویسی تبدیل شده و با اعمال برخی محدودیت‌ها و سخت گرفتن بر خبرنگاران، حوزه ابتکار عمل از آنها سلب شده است.
آقای مسجدجامعی از تمامی فعالیت خبرنگاران به ویژه خبرنگاران حوزه شهری که به تولید اخبار متنوعی از حوزه شهر و شهروندی پرداخته اند تشکر کرد.

آقای مسجدجامعی که سال هایی را وزیر فرهنگ و ارشاد دولت آقای خاتمی بوده، پیشنهاد کرد خبرنگاران حوزه شهری همانند خبرنگاران حوزه سینما و کتاب، تشکلی برای خود تشکیل دهند. ‌همچنین با اشاره به صندوق وام اصحاب رسانه خواهان کاهش زمان درخواست‌ دریافت وام خبرنگاران شد.‌

خانم آباد در این جلسه از افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات صندوق خبرنگاران خبرداد و گفت: این درخواست را تهیه و برای موافقت ارسال کرده‌ایم که امیدواریم به تصویب برسد.

/ 0 نظر / 54 بازدید