فداکاران محیط زیست

امسال در مراسم جایزه ملی محیط زیست، رتبه دوم در بخش اشخاص به طور مشترک به آقایان مظفر عبدی و صلاح الدین میرانی اعطا شد. این دو نفر به خاطر ایثار و از خودگذشتگی برای اطفای حریق منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل در استان کرمانشاه با آثار ناشی از سوختگی زندگی می کنند. بنظرم رسید رییس جمهور با قدرشناسی خاصی هنگام اعطای جایزه از این دو نفر استقبال کرد.
سال گذشته در یکی از سفر های استانی این دو نفر را که از نیروهای داوطلب مردمی بودند ملاقات کردم. آنها از بی توجهی کامل دولت قبل هنگام بروز این حادثه (4-5 سال پیش) گلایه داشتند. دیروز همچنین گروه های مرتبط حمایتی مانند سازمان های بیمه ای در مراسم هدایایی به آنها تقدیم کردند. 
درود بر مردمان با شرافت و غیرت مند سرزمینمان


/ 0 نظر / 78 بازدید