زنده باد جامعه مدنی

دیدار دکتر روحانی با سازمان های مردم نهاد نقطه عطفی در مناسبات جامعه مدنی و دولت است. بعد از دورانی که در آن صرفا از زاویه امنیتی به تشکل ها می پرداختند اکنون دولت ازحضور موثر آنها حمایت می کند. پس از سال ها سکوت تحمیلی، دولت اکنون صدای سازمان های غیر دولتی را می شنود. روز چهارشنبه چندین تشکل به طرح نظرات خود در برابر رئیس جمهور پرداختند و البته به برخی هم زمان نرسید. اینکه سازمان های مردم نهاد که سال ها به واسطه مهر ورزی به حاشیه رانده شده بودند اکنون در کانون توجه قرار گرفته اند بسیار اهمیت دارد، ولی هنوز اول راه است.

سازمان حفاظت محیط زیست برنامه های ویژه ای را طی سال گذشته برای توانمند سازی و جلب مشارکت، دخالت در سیاست گذاری ها و رصد عملکرد ها توسط سمن ها دنبال کرده. من در ١۵ استان از نزدیک با تشکل ها دیدار و گفت و شنود داشتم و به امید خدا با بقیه هم ملاقات خواهم کرد. دفتر مشارکت های مردمی سازمان هم برنامه مصوب برای این منظور دارد و تشکل ها در بسیاری از فعالیت های سازمان همکاری ارزشمند دارند.

تلاش های ارزشمند آنها مایه امید و دلگرمی برای آینده و پیشنهادها و انتقادات مفید آنها هم همواره مورد توجه خواهد بود.

زنده باد جامعه مدنی متعهد و تلاشگر ایران عزیز.

/ 1 نظر / 8 بازدید
میترا

درود برشما . آرزوی موفقیت روز افزونتان را داریم.