طرح نامه 300 تن از اساتید دانشگاههای اصفهان در جلسه دولت

دوشنبه 28 بهمن 

گزارش نامه 300 تن از اساتید محترم دانشگاههای اصفهان در بحث آلودگی هوای آن شهر را دیروز در دولت مطرح کردم. ایشان طی نامه ای تاکید کرده اند که ریه های مردم اصفهان انباشته از سرب و گوگرد و ذرات معلق و مسموم است. آنها خواستار تسریع در اجرای برنامه جامع کنترل کیفی هوای اصفهان و تخصیص بودجه به این امر شده اند.

همچنین به دولت گزارشی از نقش مازوت در آلودگی شدید هوا در اصفهان، اراک، قزوین و سایر نقاط کشور دادم. مازوت متاسفانه در فصولی که مصرف گاز افزایش می یابد بیشتر استفاده می شود و آلودگی فراوان و سنگینی دارد. این در حالیست که در نیروگاهها هیچگونه ابزار سنجش آلودگی وجود ندارد. گزارش و اطلاعات و آمار موضوع را به طور کامل در جلسه ارائه کردم.

این هم عکسی از نیروگاه شازند مربوطه به روز چهارشنبه 24 بهمن است.

پنج شنبه اول اسفند 

 دفاع رئیس جمهور دیروز در جلسه دولت از حق مردم در بهره مندی از هوای پاک عالی بود. ایشان ضمن تشکر از وزارت نفت برای بهبود کیفیت بنزین تاکید کرد که این روند باید تا رسیدن به وضعیت مطلوب سوخت در کشور ادامه پیدا کند. همچنین از وزیر صنایع خواستند که صنایع و تولیدات انها به ویژه خودرو سازان خودشان را با ضوابط ومقررات هوای پاک انطباق دهند. ایشان همینطور از شهرداری و دستگاههای دیگر خواستند با قوت در این زمینه حرکت کنند .

موضوع افزایش تراکم ساختمان ها در تهران که با اصرار رئیس دولت قبل به افزایش ناگهانی یک یا دو طبقه به تراکم مجاز تهران بدون توجه به نظرات کارشناسی و عوارض منفی این مسأله برای شهر در سال ٩٠ اتفاق افتاده بود نیز در جلسه دیروز مورد بحث قرار گرفت.

/ 0 نظر / 83 بازدید