جامعه ایمن

چنانچه ملاحظه می شود هر حوزه ای تعریف خاص خود را از امنیت دارد و وقتی از جامعه ایمن صحبت می کنیم، آن چه که در درجه اول اهمیت قرار می گیرد حفظ امنیت شهروندان است. یعنی اگر بارها و بارها به موضوع امنیت پرداخته و از جامعه ایمن صحبت شود، اما شهروندان احساس امنیت عمومی نداشته باشند، به اهداف جامعه ایمن دست نیافته ایم.

بی تردید در شهر تهران که آسیب های متعددی وجود دارد، برنامه ریزی برای ارتقاء شاخص های ایمنی و بهبود کیفیت زندگی به مفهوم گسترده ای که اشاره شد، از ضروریات کار است. خوشبختانه شورای اسلامی شهر تهران به ارتقاء ‌وضعیت محیط زیست شهر، بهبود شاخص های مربوط به سلامت شهروندان، آسیب های اجتماعی، مسائل ایمنی، عبور و مرور و ترافیک شهری، ترویج فضاهای امن شهری و فضاهای سالم برای تفریحات توجه داشته است. شورای سوم و شهرداری تهران در زمینه فعالیت فرهنگی که به ارتقاء سطح دانایی و توانمندی مردم کمک می کند مانند ایجاد و گسترش سراهای محله، اقدامات موثری را طی این دوره به انجام رسانیده است. اگر چه این تلاش ها در مقابل مشکلات و معضلات شهر تهران کفایت نکرده، اما با استمرار نگاه توسعه ای و اصلاحی و گسترش آن در سطوح مختلف می توان به بهبود شاخص های کیفیت زندگی در شهر تهران امیدوار بود.

 منتشر شده در روزنامه همشهری 12 شهریور 91

/ 0 نظر / 3 بازدید