غزه بی دفاع

چنین اقداماتی توهین به بشریت است و افکار عمومی جهان وقتی سازمان های بین المللی را عاجز از کنترل اوضاع می بیند خود به میدان می آید. چنانچه کشورهای مختلف این روزها شاهد تظاهراتی مرتبط با این موضوع هستند و با وجود شبکه های اجتماعی و مجازی امکان فریب افکار عمومی بسیار دشوار شده است. کما اینکه دروغ های یک شبکه تلویزیونی امریکایی در این مورد فوری با واکنش شهروندان امریکایی مواجه و ناچار شد به فاصله چند ساعت از مردم عذرخواهی کند. 

بگذریم از اینکه بحران این روزهای فلسطین می تواند راهی برای آسیب به پیشرفت مذاکرات هسته ای ایران و غرب باشد و نیز واکنشی خشماگین از نزدیکی و ائتلاف حماس و فتح و دستیابی به انسجام در دولت فلسطین. 
به هر حال هر انسان پای بند به شرافت، عزت و کرامت در مقابل چنین ظلم ها و جنایاتی نمی تواند بی تفاوت بماند. همانطور که انسانیت و شرافت مرز نمی شناسد متاسفانه ظلم و جنایت نیز مرز نمی شناسد و اگر آن را به عنوان یک انسان محکوم نکنیم باید بدانیم که روزی گریبان همه ما را می گیرد. 
این موضوع البته ربطش به محیط زیست نیز همین است: در جایی که انسان دیده نشود و فرقی نمی کند که درمیان صد نفری که تاکنون در غزه کشته شده اند دهها زن و کودک نیز به خاک و خون کشیده شده اند، به طور قطع طبیعت و محیط زیست محلی از اعراب ندارد.

/ 1 نظر / 6 بازدید
زینب

خانم ابتکار من همیشه برام سوال ک چطور میتونن غربی ها دم از حقوق بشر بزنن هنگامی ک ب راحتی اب خوردن ادم می کشن اگه ی روزی کاره ای شدم حتما برااین دلیل می خوام[گل]