با مسیر سبز، ساحل پاک همراه شوید

دوشنبه 12 اسفند 

همه استانداران آمدند؛ از استان های گلستان، مازندران، گیلان، البرز و قزوین. فقط استاندار تهران به دلیل کسالت نتوانستند حاضر شوند و نماینده ای از سوی ایشان آمد. تفاهم نامه را همه امضاء کردند که عکسش را می بینید و نام این اقدام را هم گذاشتیم مسیر سبز ساحل پاک. براساس این تفاهم نامه، پیمانی برای آغاز یک حرکت اجرایی و عملی به منظور پاکسازی مسیرهای منتهی به شهرهای شمالی در روزهای تعطیلات نوروزی بسته شد.

البته از آنجا که بین 12 تا 15 میلیون نفر در این روزها برای لذت بردن از طبیعت و کسب آرامش به شمال کشور سفر می کنند موضوع آثار تخریبی این جابجایی عظیم جمعیت که فقط روزانه 15 هزار تن زباله اضافی تولید می کند باید به نحو شایسته و با مشارکت خود مردم و گردشگران مدیریت شود. اگر در مسیر عبور هر خودرویی از میلیون ها خودرو یک پاکت تنقلات به زمین بیفتد حساب کنید چه می شود؟ یا اگر مجتمع های پذیرایی میان راه رفتار مسئولانه در قبال زباله های تولیدی مشتریان خود نداشته باشند چه صحنه های زیبایی که به زشتی تبدیل نمی شود؟

اینها علاوه بر برنامه ریزی و مدیریت دولتی، توجه مسئولانه مردم که برای تفریح و بهره بردن از طبیعت سفر می کنند را می طلبد. ما نمی توانیم با رفتارهای غیرمسئولانه طبیعت شکننده و آسیب دیده کشورمان را نابود کنیم.

مسافران نوروزی؛

با مسیر سبز ساحل پاک همراه شوید.

/ 0 نظر / 49 بازدید