جلسه کمیته احیای دریاچه ارومیه

8 خرداد
کمیته احیای دریاچه ارومیه با حضور رئیس جمهور پریروز تشکیل و برنامه اقدام که حاصل صدها ساعت کار علمی و با استفاده از تجربه جهانی تنظیم شده، ارائه و تصویب شد. سناریو ٨-١٠ ساله پذیرفته و فرمان آغاز اقدامات عملی هم صادر شد. در هر صورت مشارکت کشاورزان و مردم برای اصلاح الگوی کشت و سامانه آبیاری کلیدی بوده و اراده دولت برای نجات پارک ملی دریاچه ارومیه جدی است.

/ 1 نظر / 9 بازدید
نازنین

سلام خانم ابتکار خسته نباشید فکر کنم شما راجع به وضعیت خرسی که در بابلسر نگهداری میشه شنیده باشید من از وضعیت فعلیش خبر ندارم اما ازتون خواهش میکنم پیگیری کنید. سایت زیر رو هم فرستادم براتون. مرسی http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tabnak.ir%2Ffa%2Fnews%2F396943%2F%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25B1-%25DA%2586%25D9%2586%25D8%25AF-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B4%25D8%25AA-%25D8%25AE%25D8%25B1%25D8%25B3-%25D9%2585%25D9%2581%25D9%2584%25D9%2588%25DA%25A9-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B1-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25B6-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF&h=WAQEmo9wJ