نشستی با تشکل های غیردولتی

در این نشست تشکل ها غیر از بحث در مورد برنامه ششم و سند ملی محیط زیست، مواردی از نگرانی هایشان را هم بیان کردند که عمده ترین آنها عبارت بود از: مشکل ورود فاضلاب ها به محیط های تالابی و ساحلی که خواهان ساماندهی آنها بودند، ضرورت توقف یا محدودیت شدید صید در سواحل خزر با همکاری چهار کشورهمسایه تا وضعیت آبزیان این دریا بهبود یابد، معضل زباله و تقاضای اینکه دولت در برنامه 5 ساله ششم، شهرداری ها را موظف کند تا تفکیک و ساماندهی زباله را در اولویت نخست خود قرار دهند، مجازات های شکار سنگین تر شود و در فرآیند ارزیابی ها نظرات نماینده جامعه محلی لحاظ شود. 
تشکل ها همچنین از ورود بحث ایجاد مدارس محیط زیستی در برنامه ششم اظهار خشنودی کردند و من هم در آخر بر حمایت دولت از مشارکت مدنی و حضور مردم، احزاب و تشکل ها در حوزه های مختلف اجتماعی که منجر به رشد جامعه می شود، تاکید کردم.

/ 0 نظر / 102 بازدید