پاکسازی رود دره دارآباد + عکس

امروز صبح رفتیم رود دره دارآباد؛ برای پاکسازی طبیعت از بی مهری بعضی مردمان. این برنامه از قبل توسط تعدادی از سازمان های مردم نهاد پیشنهاد شده بود که در جلسه کارگروه کمیته محیط زیست شورای شهر با حضور شهردار منطقه یک قطعی و مورد پشتیبانی قرار گرفت و قرار است رود دره های دیگری در فرصت های بعدی پاکسازی شود.

جای همه دوستداران طبیعت خالی؛ بسیار خوش گذشت و از حضور دوستان به خصوص جوانان انرژی گرفتم.

نکته جالب تشویق مردم بود؛ کسانی که برای استراحت روز تعطیل به حاشیه رودخانه آمده بودند، ولی از سر و صدا و حضور شرکت کنندگان متعدد در پاکسازی طبیعت نه تنها ناراحت نشده، بلکه با چهره های خندان و گشاده مورد استقبال قرارشان می دادند و حتی یاری مان می کردند.

این هم چند عکسی از ما و طبیعت و کیسه های جمع آوری زباله و ... 

/ 0 نظر / 341 بازدید