یاد این 175 تن

یافتن این 175 تن، هزارتویی از زمان است که ذهن را از ایستایی بتکاند،
یافتن این 175 تن، نوازش صداقت و فداکاریست وقتی که از خودخواهی ها و خودکامگی ها به تنگ آمده ایم،
یافتن این 175 تن، بوییدن شرجی و شمیم هور است وقتی نفس از دروغ و نیرنگ بند می آید،
یافتن این 175 تن، لمس حقیقتی است که کتمان می شود،
و یافتن این 175 تن، یافتن یک تاریخ است برای آنکه از یاد نبریم هویت ما ریشه در شجاعت و جسارت و استقامت دارد.
یاد 175 جوان شهید غواص که این روزها به خانه بازمی گردند گرامی باد
 
/ 0 نظر / 59 بازدید