فرشته ها هم آلزایمر می گیرند

رئیس جمهور روز چهارشنبه 6 فروردین در ابتدای اولین جلسه دولت در سال 93 به دو نکته جالب اشاره کردند. یکی اینکه چنانچه افرادی مدعی فامیل بودن با بنده یا معاونینم و یا وزرا شدند، کسی حق ندارد خارج از قانون و ضابطه به آنها خدمتی ارایه دهد و هر کسی خارج از چارچوب قوانین خدمتی به ایشان ارائه دهد، با او بر خورد خواهد شد.

رییس جمهور گفت: من در شرایطی کاندیدا شدم که هیچ امیدی نداشتم، شرایط سخت بود و فقط با خدا معامله کردم و آمادگی داشتم که آبرو و جانم را برای کشور بگذارم. ایشان در ادامه، گزارشی از اقدامات و موفقیت های دولت ارائه دادند.

در بحث دیگر، دکتر روحانی گفتند: اگر کار خوبی انجام دادیم، این امر می تواند سبب محو شدن گناهان بشود. چنانچه شهید هم گناهانش پاک می شود. البته این غیر از حق الناس است که داستان دیگری دارد. اما در سایر موارد گناهان به گونه ای پاک می شود که فرشتگان کاتب هم آنها را فراموش می کنند.

با خودم فکر کردم یعنی فرشته ها هم اگر لازم باشد آلزایمر می گیرند!

/ 2 نظر / 56 بازدید

vaghean inja webloge khanome ebtekare??

كتايون

سلام فرشته ها ممكنه آلزايمر بگيرن! جالبه