زنان؛ مشارکت، استاندارد

دکتر پروین معروفی توضیح می داد که در کشاورزی پایدار، ارتقای مهارت ها در اعمال مدیریت مشارکتی مبتنی بر چرخه اطلاعات اصل است و هدف این راهبرد توانمندسازی و دخالت آگاهانه جوامع محلی در شرایط کشاورزی ایران و به ویژه در بخش روستایی است. اجرای پروژه ظرفیت سازی زنان روستایی در روستاهای اطراف دریاچه ارومیه نیز با توجه به این هدف آغاز شده و سازمان حفاظت محیط زیست نظر به نقش چشمگیر زنان در حفظ محیط زیست اقدام به ایجاد تشکل های زنان روستایی در روستاهای اطراف دریاچه ارومیه کرده و اولین روستا برای اجرای پروژه، روستای گل نقده است که امروز به ایجاد سازمان محلی زنان خود همت گمارد. 
این اقدام به این معناست که گروهی از زنان فعال روستا به عضویت سازمانی محلی درآمده اند و علاقمندی خود را برای همکاری در حل مشکلات زیست محیطی به ویژه مشکلات دریاچه ارومیه اعلام کرده اند. قرار است سازمان های محلی زنان روستایی در 41 روستای اطراف دریاچه ارومیه ایجاد شود تا به عنوان جایگاهی برای توانمندسازی و آگاه سازی زنان روستایی در زمینه های مختلف زیست محیطی و دخالت آگاهانه آنان برای حل مشکلات به کار گرفته شود.

/ 0 نظر / 63 بازدید