مهم ترین آزمون انقلاب؛ اخلاق و کارآمدی

می توان سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را فرصتی برای شناسایی این آسیب ها دانست تا اشتباهاتی که در اجرا رخ داده و وجود آنها در روند یک انقلاب و ساختن نظامی جدید معمول است – مانند تاریخ همه انقلاب ها- رفع کنیم. 
ایجاد فاصله بین آرمان و عمل همیشه مشکل ساز است و اگر این فاصله زیاد شود مردم حق دارند سوال کنند که آرمان های اصلی انقلاب کجا رفته است؟ اگر قرار است این اهداف فراموش شود این نظام هم مانند خیلی از نظام های سیاسی دنیا، معنویت و اخلاق گرایی خود را از دست می دهد. سردادن شعار از عهده هر کسی بر می آید اما چیزی که مورد قضاوت مردم قرار می گیرد عمل و رفتار ماست. رفتار ما در شرایط سخت یا باید با تحمل، بردباری و پذیرش اشتباهات توام باشد یا با برخورد جدی روبرو شود تا انقلاب متهم به این نباشد که با جو سازی و عوام فریبی از موضوع فرار می کنیم. انقلاب ما انقلابی رحمانی و فرهنگی بود و اگر اقتدار و قدرتی هم هست ناشی از فهم و درک فرهنگی و رحمانی بوده که ملت مقابل ظلم ایستادگی کردند. بنابراین اگر بخواهیم نسل های بعدی انقلاب را ادامه دهند باید پایبندی به اخلاق را گسترش دهیم.
به بیان دیگر اگر می خواهیم در عمل بین شعارهای سال 57 با آرمان های انقلاب پیوند داشته باشیم باید در حوزه اخلاق بسیار زیاد کار کنیم و اجازه دهیم نسل جدیدی که خود انقلاب را تجربه نکرده، با نقد، مسائل را گوشزد و یادآوری کند. ضمانت استمرار انقلاب اسلامی این است که نسل بعدی اجازه پرسشگری و نقد داشته باشند. 
همین طور میزان توانمندی ها در پیشبرد اهداف توسعه پایدار و حل مسائلی مانند فقر، بیکاری، چالش های محیط زیست و عدالت در یک حکمروایی خوب است که می تواند کارآمدی نظام و اصرار بر اجرای عدالت در آن را ثابت کند. عدالت یعنی ایجاد فضایی که یک جوان احساس کند در زمینه شغل نگاه به او عادلانه بوده و در یافتن آن از یک رقابت سالم برخوردار است یا بخش خصوصی احساس کند به دور از رانت خواری و باندهای فساد می تواند کار و رقابت سالم داشته باشد. اینها مولفه های کارآمدی یک دولت هم هست. 
متاسفانه عده ای به خاطر اینکه این انقلاب مذهبی و دینی بوده، آن را نقدپذیر ندانسته یا گفتند نمی شود آن را نقد کرد. در حالی که متدین بودن به معنای عین دین بودن نیست و بنابراین عملکرد ما قابل نقد است و اصلاح پذیری از ویژگی های شاخص دینی ماست. به همین سبب مهم است فضایی ایجاد شود تا ارزش های انقلاب به بحث گذاشته شود و میزان انطباق عملکردها نسبت به آرمان ها مشخص شود.

/ 0 نظر / 35 بازدید