سفر ژاپن - ملاقات با نخست وزیر و تقدیم پیام رییس جمهوری اسلامی ایران

در بخش دیگری از این پیام نیز آمده است که مشارکت فعال در عرصه های بین الملل و گسترش همکاری با دیگر کشورها به ویژه ژاپن در اولویت برنامه های سیاسی و اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
یادآوری می شود که در حاشیه شصت و هشتمین نشست ملل متحد در سال گذشته دیداری رسمی بین رییس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر ژاپن صورت پذیرفت و تاکید طرفین بر تحکیم و تعمیق روابط دوجانبه و گسترده بر زمینه های زیست محیطی و انرژی همسو با اهداف توسعه پایدار مدنظر قرار گرفت. در پی این دیدار سند جامع دو جانبه زیست محیطی روز گذشته میان معصومه ابتکار و ایشی هارا وزیر محیط زیست ژاپن مبادله شد.

/ 0 نظر / 72 بازدید