پست های ارسال شده در فروردین سال 1393

سفر ژاپن - مذاکره با وزیر محیط زیست، تفاهم نامه همکاری و کنفرانس مطبوعاتی

خبر چهارم: کنفرانس مطبوعاتی و حضور در مراسم سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیوتاکید معصومه ابتکار در کنفرانس مطبوعاتی باشگاه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 116 بازدید